CentOS7调教----安装MariaDB(MySQL)

CentOS7.0中使用MariaDB替代了MySQL数据库,不过它们一个爹,对于初学者把它当成MySQL使用无任何影响

## Step1
下载安装MariaDB
yum install mariadb mariadb-server

## Step2
启动mariadb服务并把此服务设置为开机自启动
systemctl start mariadb.service
systemctl enable mariadb.service

更多